REGALS I DETALLS

Els regals o detalls que es presenten a continuació estan fets amb oli d’oliva verge, seguin la línia del producte que he ofert anteriorment en aquest blog.